Onderwijsmedewerker vaker betrokken bij seksuele intimidatie en seksueel misbruik

Een steeds groter deel van de meldingen seksuele intimidatie en seksueel misbruik gaan over met taken belaste personen (leraren, ondersteunend personeel et cetera) richting minderjarige leerlingen en studenten. Dat blijkt uit een factsheet over schooljaar 2019-2020 van de Inspectie van het Onderwijs. In het schooljaar 2019-2020 zijn er 1351 meldingen op het meldpunt van de vertrouwensinspecteurs binnen gekomen.

In het schooljaar 2019-2020 ontvingen de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs in totaal 1351 meldingen over het onderwijs (van po tot ho). 595 meldingen gingen over psychisch geweld, 362 over fysiek geweld, 180 over seksuele intimidatie en 92 meldingen over seksueel misbruik. Het aantal meldingen over discriminatie en radicalisering is relatief klein, respectievelijk 51 en 5 meldingen. Ook zijn er 66 meldingen binnengekomen die geen directe relatie met de aandachtgebieden van de vertrouwensinspectie hebben.

In circa 69 procent van het aantal meldingen seksueel misbruik (63 van de 92 meldingen) is de betrokkenen een met taken belast persoon. In 2018-2019 betrof dit de helft van het aantal meldingen en in 2017-2018 was dit circa 48 procent. In de categorie seksuele intimidatie is in circa 64 procent van het aantal meldingen (113 van de 180 meldingen) de beklaagde een met taken belast persoon.

Opvallend dit jaar is het aantal meldingen waarbij leerlingen beneden de 13 jaar zijn betrokken met name bij fysiek geweld en discriminatie. In circa 68 procent van de meldingen gaat het om deze leeftijdscategorie.

Doordat de scholen in het voorjaar van 2020 langere tijd gesloten waren, is een kwantitatieve vergelijking met eerdere jaren niet goed mogelijk.

Jaarlijks rapporteert de inspectie over het aantal en de aard van de meldingen bij de vertrouwensinspecteur. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie, seksueel misbruik (zedenmisdrijven), psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering. In het geval van een vermoeden van seksueel misbruik zijn besturen zelfs verplicht om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

Links