Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) stelt 6,6 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar regionale onderwijsvraagstukken. De aanvraag moet uiterlijk 18 januari 2022 kenbaar zijn gemaakt.

Alleen bestaande regionale netwerken kunnen een aanvraag indienen. Daarin werken onderzoekers van universiteiten of hogescholen samen met praktijkprofessionals uit de voor- en vroegschoolse educatie (vve), het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) of het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ook medewerkers van beleidsorganisaties of onderwijsadviesbureaus kunnen deel uitmaken van zo’n netwerk.

De subsidie is bedoeld om onderzoek te doen naar een relevant onderwijsvraagstuk in de regio en de resultaten te delen. Daarnaast moet het gezamenlijk uitvoeren van het onderzoek de bestaande samenwerking binnen het netwerk verstevigen.

De 6,6 miljoen euro wordt verdeeld over de sectoren. Voor vve/po, vo en mbo is elk 1,65 miljoen euro beschikbaar. De resterende 1,65 miljoen euro is bestemd voor sector-overstijgende projecten. Per project kan maximaal 550.000 euro worden aangevraagd. De netwerken moeten minimaal 10 procent van het aangevraagde bedrag zelf bijleggen.

Samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio (NRO)

Gerelateerd nieuws