Claar Habets is directeur van kbs De Hulsberg in Hulsberg bij Heerlen. Lilian Knooren is daar bouwcordinator van de groepen 5 en 6 en staat zelf voor groep 4. De school is verdeeld in vier bouwgroepen. De school telt 350 leerlingen en dertig personeelsleden en valt onder INNOVO, een bestuur met zon zestig scholen.

Onderwijskundig beleid op bovenschools niveau
Directeur Claar Habets:
Vroeger was je vooral beheersmatig bezig: organisatorisch, met het gebouw en met het geld. Het schoolplan was meer een papieren tijger, door de methodes bepaald. Nu, zon vijftien jaar verder, is er veel veranderd in de maatschappij en heeft de school een ander doel gekregen. We leiden de kinderen nu op voor de toekomst. Ook de ouders hebben een andere rol gekregen. Vroeger waren het ondersteuners, nu zijn het meedenkers die meer invloed hebben en meer betrokken zijn bij de school. Onze school heeft de visie Leren leren leren leven. We geven de leerling bagage mee om een gezond mens te zijn. Gerelateerd aan een opdracht van het bestuur, zijn we hier pasgeleden mee gestart. We geven dat vorm door good governance, educatief partnerschap en het nieuwe leren (GEN). Als school veranderen we van gestuurd werken naar het kind dat de eigen ontwikkeling stuurt. Als pilotschool doen we hier ervaring mee op. We zijn op weg om vanuit de nieuwe visie een nieuw schoolplan op te stellen en dit ook om te zetten naar een nieuw schoolgebouw. Ik geef de ontwikkelingen aan, teamleden kunnen daarmee stoeien. Mijn bouwcordinatoren nemen een groot aantal taken van mij over. Ik ben nog wel heel betrokken. Ik had de neiging om alles te controleren, maar dat heb ik nu afgeleerd. Wanneer je goede opdrachten geeft, SMART geformuleerd, dan zie je de verantwoording vanzelf. Mijn teamleden gaan hier competent en daadkrachtig mee om. Door taken te delegeren aan de personen die dat goed aankunnen, houd ik tijd over voor andere zaken. Zo heb ik ook een kweekvijverkandidaat, Lilian Knooren. Zij kan proeven aan de praktijk. Door te delegeren denk je ook weer na over de doelstellingen. Soms werk je op de automatische piloot en verlies je die doelstelling uit het oog. Een van mijn belangrijkste taken vind ik het bewaken van de sfeer, de rust en de betrokkenheid in de school. Het is ook belangrijk om successen te vieren. Zo hadden we pas een Inspectiebezoek waaruit bleek dat ondanks het vernieuwende traject waar we mee bezig zijn, het behoud van de kwaliteit hoog was. Dat mag je dan vieren. Ik richt me op de volgende doelen voor de toekomst: zorgdragen voor onderwijs op maat, het bieden van een professionele leeromgeving voor leerlingen, leerkrachten en ander ondersteunend personeel, het tot stand brengen van onderwijs dat aansluit bij de omgeving en het uitvoeren van kerntaken binnen het beschikbare budget. Ook het vormgeven aan kwaliteitsverbetering is een speerpunt. Dit is het aandachtsgebied van mijn kweekvijverkandidaat n bouwcordinator Lilian.

Bouwcoördinator Lilian Knooren:
Ik kom uit de zakelijke dienstverlening en ben via de deeltijdpabo het onderwijs ingekomen. Ik heb dus soms een andere kijk op dingen. Het organisatorische aspect van een school spreekt mij aan. Mijn kennis en ervaring kan ik goed gebruiken op het gebied van personeel en beheersmatige zaken. Onderwijskundig heb ik nog de minste ervaring, daar kan ik me nog in ontwikkelen. Daarom is het kweekvijvertraject dat ik volg een win-winsituatie. Ik heb de school mijn ervaring te bieden en tegelijkertijd kan ik me verder ontwikkelen op onderwijskundig gebied. Waar ik aan moest wennen is dat je op een school met een breed team werkt. Voorheen werkte ik met kleine selecte groepjes, die allemaal gelijkgestemd waren. Maar in een schoolteam zitten verschillende mensen, van verschillende leeftijden die verschillende keuzes maken. De een heeft meer moeite met veranderen dan de ander. Het is boeiend om dat in goede banen te leiden. Omdat ik een andere achtergrond heb, heb ik een frisse kijk op de dingen. Het is niet zo dat mijn manier beter is, maar ik zet wel aan tot nadenken: waarom doen we het op deze manier? Ik vind dat leerkrachten hun verantwoordelijkheden moeten nemen. Niet alleen naar je groep kijken, maar ook links en rechts taken oppakken die bij je competenties passen. Behalve leerkracht ben ik sinds anderhalf jaar ook bouwcordinator. Ik ben begonnen met beheersmatige zaken als facturering en af en toe een vergadering voorzitten. Nu ben ik projectleider Nieuwe leren. Dat is begonnen met de nieuwe schoolvisie, die ik vertaal in activiteiten binnen de school. Samen met Claar heb ik stellingen geformuleerd en deze met het team besproken. Naar aanleiding hiervan hebben wij samen met het team nagedacht over de nieuwe visie en deze vervolgens gemeenschappelijk geformuleerd. In dit hele proces gebruik ik Claar als mijn klankbord. Het is fijn dat ik van haar ervaring gebruik kan maken. Ik zie dit project als iets wat ik samen met het team doe. Ik zet wel de grote lijnen uit, maar ik vraag steeds feedback. Het is een wisselwerking.

Auteur: Andrea Linschoten
Thema Onderwijskundig leiderschap
Kader Primair 8 – april 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws