Sinds september 2007 werkt de Inspectie van het Onderwijs met een andere manier van toezicht houden (`hoe beter de kwaliteit, hoe minder intensief het toezicht´). Daarbij hoort een nieuwe manier van rapporteren en openbaar maken waarvoor onlangs is de zogenoemde Toezichtkaart ontwikkeld is. Deze laat zien welke vorm van toezicht aan een school is toegekend en geeft toegang tot de bijbehorende rapporten met bevindingen.

Vanaf begin november is de Toezichtkaart in te zien via de Schoolwijzer op www.onderwijsinspectie.nl. Daarop staat aangegeven hoe een school presteert (kwaliteit) en welke toezichtvorm de Inspectie heeft toegekend. De Toezichtkaart kan aangevuld zijn met rapporten en brieven die het oordeel van de Inspectie onderbouwen. De Toezichtkaart voor primair onderwijs is op locatieniveau en die voor voortgezet onderwijs op onderwijssoort van een vestiging. De Toezichtkaart voor de expertisecentra is nog in ontwikkeling. Van 2003 tot juli 2008 heeft de Inspectie over de kwaliteit van scholen geïnformeerd via de Kwaliteitskaart. Deze is nu komen te vervallen en van de website verwijderd door de nieuwe vorm van toezicht houden. Driekwart van de besturen van onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs is momenteel bezocht op basis van het nieuwe toezicht van de Inspectie. De Inspectie van het Onderwijs komt binnenkort (pas) met een informatiefolder over het vernieuwde toezicht en de bijbehorende werkwijze, ondanks eerdere toezeggingen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws