Vanaf schooljaar 2019/2020 verandert de inhoud van de jaarlijkse prestatieanalyse voor basisscholen. De Inspectie van het Onderwijs voegt meer aspecten toe aan deze analyse, maar het doel en de werkwijze van de monitoring blijven gelijk.

In de jaarlijkse prestatieanalyse van basisscholen kijkt de inspectie naar de gemiddelde eindtoetsscore, signalen en historische kwaliteitsoordelen. Vanaf 1 augustus 2019 kijkt de inspectie naar meer aspecten. Ook de behaalde referentieniveaus, de schooladviezen, de plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar, de veiligheidsbeleving, het welbevinden, de verandering van schoolgrootte en de schoolweging worden meegenomen. De schoolweging is de nieuwe maat voor de leerlingenpopulatie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent. De gegevens zijn afkomstig uit BRON-bestanden, bestanden van het CBS en de door scholen aangeleverde monitorgegevens sociale veiligheid.
In schooljaar 2019/2020 toetst de inspectie de prestatieanalyse in de praktijk op de voorspellende waarde.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen