Onderwijsfeiten in atlasvorm uitgebracht

Met de ontzuiling in het basisonderwijs gaat het – ondanks de ontkerkelijking – nog niet zo hard. Ouders sturen hun kinderen vaker naar confessionele scholen dan te verwachten is op basis van hun levensovertuiging. Dit staat in de eenmalige uitgave De Atlas van het Onderwijs.

Wel zijn er grote verschillen tussen de provincies in openbaar versus bijzonder onderwijs. In Groningen en Drenthe bezoekt ruim de helft van de leerlingen een openbare school, in Brabant en Limburg is dat maar één op de zes. In Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg is het percentage protestants-christelijke scholen het laagst, Friesland en Zeeland tellen relatief de meeste protestantse basisscholen. Verder is bijna de helft van de lesmethoden in het primair onderwijs ouder dan acht jaar (vooral het materiaal voor rekenen en aardrijkskunde is gedateerd), leerkrachten blijken vaak links te stemmen en buikklachten worden het meest opgegeven als oorzaak van ziekteverzuim. Ook psychische klanten (werkdruk) scoren hoog. En wat al bekend is wordt nog eens bevestigd: het onderwijzersbestand vergrijst, vervrouwelijkt en op de basisschool loopt de laatste jaren steeds meer onderwijsondersteunend en administratief personeel rond. Bestuurlijke trends in het onderwijs zijn volgens de atlas: meer basisscholen, minder besturen, een langzame emancipatie in de schoolleiding en een jaarlijkse uitgavenstijging bij onderwijsinstellingen. In 2006 werd zo´n 26,4 miljard aan onderwijs besteed. Op de basisschool wordt per leerling per jaar bijna 50 euro verstookt, in het voorgezet onderwijs is dat een tientje meer. Een beginnende leerkracht tot slot verdient bruto 2.221 euro per maand.

Ter gelegenheid van de naamswijziging van de uitgever – Wolters Noordhoff werd op 31 maart 2008 Noordhoff Uitgevers – hebben de makers van de Bosatlas eenmalig De Atlas van het Onderwijs samengesteld. Wetenswaardigheden, geschiedkundige en bestuurlijke feiten en -cijfers over het Nederlands onderwijs zijn – letterlijk – in kaart gebracht. Zolang de voorraad strekt kunt u De Atlas van het Onderwijs tegen verzendkosten aanvragen (één exemplaar per aanvraag) via www.noordhoffuitgevers.nl. De atlas is een eenmalige uitgave in een oplage van 75.000 exemplaren (op is op).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.