Wat is de betekenis van artikel 23 in onze tijd? Wat houdt de vrijheid van onderwijs in en waar leidt die vrijheid toe? Hoe verhoudt die vrijheid zich tot de zorg van de overheid voor het onderwijs? Over wiens vrijheid gaat het eigenlijk? Praat hierover mee op maandag 9 december (van 16.00-19.00 uur) in Culemborg tijdens de Onderwijsdialoog van de Onderwijsraad over dit thema. Aanmelden kan tot en met 22 november.
 
Al ruim 100 jaar zorgt artikel 23 van de Grondwet ervoor dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben en dat de overheid zorg draagt voor het onderwijs. De Onderwijsraad verkent op dit moment welke betekenis de vrijheid van onderwijs heeft of zou moeten hebben in deze tijd. Hoe verhoudt artikel 23 zich tot een aantal spanningen en dilemma’s in het onderwijs, zoals segregatie en tekortschietende kwaliteit bij sommige scholen? En hoe kan de overheid hier het beste mee omgaan?

De Onderwijsdialoog is een voorbereiding op de verkenning van de raad die in het voorjaar van 2020 verschijnt.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Coalitie-Y wil niveauverbetertoets voor brugklassers

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs