Onderwijscafé over schaalgrootte

AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op 16 juni aanstaande in Den Haag een onderwijscafé met als thema `Schaalgrootte en de wenselijke maat in primair en voortgezet onderwijs´. Politici, beleids- en opiniemakers, journalisten, vertegenwoordigers vanuit de onderwijssector en -organisaties, ouders, leerkrachten, schoolleiders en -bestuurders kunnen hierover in een politiek café met elkaar en het panel in debat te gaan. AVS leden zijn van harte welkom! De toegang is gratis.

Een veel gehoord geluid vanuit Den Haag is dat de menselijke maat in het onderwijs zoek is. Sommigen pleiten voor het opsplitsen van grotere scholen en er is al een wetsvoorstel in de maak om toekomstige fusies in het onderwijs aan een toets te onderwerpen. Maar vanuit veel scholen en de wetenschap klinkt juist het geluid dat het de Haagse plannen en het tekort aan bekostiging zijn, die schaalvergroting noodzakelijk maken. Veel grote scholen zeggen erin te slagen bestuurlijke schaalvergroting gepaard te laten gaan met toegankelijkheid en kleinschalige organisatie voor ouders, leerlingen en personeel. Maar hoe zit het nu echt met die vermaledijde grote scholen? Wat merken ouders, leerlingen en personeel van schaalvergroting en -verkleining? Is schaalvergroting voor hen nadelig, hoe moeten nadelen ondervangen worden? Of is er een noodzaak tot schaalvergroting en kent die ook voordelen? Al deze vragen en nog veel meer komen in het debat aan de orde, zodat de kluwen enigszins ontward gaat worden: want wat is nu feit en wat fictie? Inleiders zijn prof. dr. Paul Zoontjens (hoogleraar Onderwijsrecht Universiteit van Tilburg en lid Onderwijsraad) en dr. Elbert Dijkgraaf (Erasmus Universiteit Rotterdam en auteur van Schaalgrootte en de kwaliteit van het voortgezet onderwijs). Het onderwijscafé vindt vanaf 16.00 uur plaats in studio Dudok te Den Haag.

Meer informatie en aanmelden: www.hetonderwijscafe.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.