Onderwijsbonden willen duidelijkheid over cao’s

Voor de verkiezingen helderheid geëist over bescheiden loonstijging in 2010
In een open brief aan de demissionaire ministers De Jager en Hirsch Ballin en aan de Tweede Kamer hebben de AVS, AOb, CNVO, CMHF en Abvakabo FNV duidelijkheid gevraagd over de cao´s van onderwijspersoneel. Het demissionaire kabinet dreigt de deur van haar ministeries achter zich dicht te trekken zonder het beloofde geld voor een bescheiden loonstijging in 2010 beschikbaar te stellen. Daarom kwam het overleg over de onderwijs-cao´s zo goed als stil te liggen. De bonden vragen het huidige kabinet als laatste daad zich aan de afspraak te houden en nog voor de verkiezingen duidelijkheid te geven.

Het kabinet beloofde eerder dat de lonen in 2010 een beetje kunnen stijgen. De Tweede Kamer heeft onlangs nog een motie aangenomen dat de lonen in het onderwijs ook mee moeten stijgen met de marktlonen, omdat het lerarentekort anders te groot wordt. Daarna bleef het oorverdovend stil vanuit het demissionaire kabinet. De lonen in de markt stegen volgens het Centraal Planbureau (CBS) in het eerste kwartaal van 2010 met gemiddeld 1,6 procent. Dat betekent dat de looneisen van de bonden – die op de verschillende caotafels neerkomen op 1,25 procent – haalbaar moeten zijn volgens de normen van het ministerie van Sociale Zaken. Maar in de cao-onderhandelingen is toch nog steeds onduidelijkheid over of er wel geld komt. De bonden schrijven hierover ook in hun brief: “Met de cao voor gemeenteambtenaren is eindelijk de ban gebroken. Er is kennelijk toch geld om personeel werkzaam in de collectieve sector in de pas te kunnen laten lopen met de gematigde loonstijging in de markt. Dat is ook goed nieuws voor leerkrachten, schoolleiders en onderwijsondersteuners. Zij vragen voor deze cao niks meer dan hun collega´s in de marktsector. ” De bonden worden onrustig, omdat ze ondertussen telkens horen dat er al een akkoord zou zijn over een nullijn. En dan is er ook nog de voorjaarsnota. Al op 23 april meldde het kabinet dat ze eruit waren, maar nog steeds weten de bonden niet wat er in dat akkoord staat. De bonden en hun leden willen nu duidelijkheid over de salarissen van het personeel en duidelijkheid over eventuele bezuinigingen. Ten einde mensen te behouden voor het onderwijs en nieuwe mensen binnen te halen.

De brief van de bonden is na te lezen in het dossier CAO-PO

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.