Onderwijsbonden uit overleg

AOb, ABVAKABO FNV en CNV Onderwijs  stappen op uit onderhandelingen cao voortgezet onderwijs
De onderwijsbonden AOb, ABVAKABO FNV en CNV Onderwijs zijn opgestapt bij de cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs (vo). Zij zien geen perspectief meer voor een goede uitkomst. De onderwijsbonden zetten in het overleg in op een cao met harde afspraken. Vanaf vorig jaar september zijn bonden en werkgevers in gesprek over een vermindering van de lessentaak voor iedereen. Daarnaast willen de bonden harde afspraken over de positieverbetering van het onderwijsondersteunend personeel. Bovendien houden de bonden vast aan de 7% salarisverbetering in het voortgezet onderwijs. In Nederland geven docenten gemiddeld 16% meer les dan het oeso- gemiddelde. Dat moet veranderen. De werkgevers boden aan tafel geen garanties en halveerden hun eerder inzet om de werkdruk te verlagen. De bonden: “Dit is onacceptabel. Wij willen in de cao garanties voor een aantrekkelijk beroep en een goede onderwijskwaliteit.” De bonden staken op woensdag 19  november de hele dag voor een goede cao.

Centrale afspraak
Bonden en werkgevers zijn al 2 jaar in overleg en nog steeds is er geen harde afspraak over minder lessen. Door de werkgevers is tot twee keer toe een eigen voorstel gedaan om die harde afspraak te maken. Twee keer zijn ze hierop teruggekomen. Vandaag hebben ze hun bod zelfs gehalveerd. De centrale afspraak is nodig om de werkdruk voor iedereen te verlichten. In het laatste voorstel van de werkgevers werd het eerdere aanbod de lessentaak voor beginnende docenten te verminderen, meer dan gehalveerd.

Betaalbaar
In de publieke discussie geven de werkgevers aan dat de cao onbetaalbaar zou zijn. Zij kunnen dit op geen enkele manier aantonen. Bovendien worden de bonden in het overleg geconfronteerd met steeds schralere voorstellen op het gebied van werkdruk.

Acties
De geplande acties in het vo gaan morgen door. Al het personeel wordt opgeroepen hun solidariteit te tonen. De AOb zet bussen in om stakers naar de actiemanifestatie te vervoeren. Verder zijn op meer dan 50 plaatsen in het land registratiepunten voor stakers. De actiemanifestatie vindt plaats op 19 november om 12.30 uur plaats in de Veemarkthallen in Utrecht.

Staking in het voortgezet onderwijs
19 november 12.30 uur
Veemarkthallen, Utrecht
www.tijdvoorgoedonderwijs.nl

Gezamenlijk persbericht van AOb, ABVAKABO FNV en CNV onderwijs

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.