Onderwijsatlas 2023: elke regio personeelstekort

Vorige week viel de Onderwijsatlas 2023 van het Arbeidsmarktplatform PO bij alle scholen en besturen op de mat. Met deze editie krijg je een goed beeld van de aard en omvang van de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt. Zit ‘jouw’ school zonder leidinggevende? Geef het aan bij het meldpunt schoolleiderstekort van AVS.

De Onderwijsatlas is speciaal voor schoolleiders, beleidsmakers en HR-adviseurs die willen weten hoe de huidige arbeidsmarkt in het primair onderwijs ervoor staat in hun regio. Het rapport laat zien dat er in 2022 een landelijk lerarentekort van 9.700 fte was. Dat komt neer op 9,5 procent van de werkgelegenheid voor leraren. Tegelijkertijd was er een tekort van 1.120 fte schoolleiders, wat neerkomt op 13,6 procent van de werkgelegenheid voor schoolleiders. Het merendeel van deze tekorten blijft verborgen. Dat betekent dat de vacatures weliswaar zijn ingevuld, maar niet op de manier die scholen graag willen. De tekorten zijn niet overal gelijk verdeeld: Almere, Amsterdam en Den Haag kent de grootste lerarentekorten. De tekorten aan schoolleiders zijn meer verspreid over het land. De regio’s Midden-Holland, Gooi en Vechtstreek, Noordoost-Brabant en Friesland hebben te maken met de grootste tekorten aan schoolleiders.

Vergelijken per regio en landelijke trends

Het rapport biedt waardevolle inzichten en analyses die nodig zijn om een effectief, strategisch (personeels)beleid te ontwikkelen en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De Onderwijsatlas bevat een breed scala aan landkaarten, grafieken en tabellen waardoor uitdagingen en ontwikkelingen op het gebied van personeelstekorten, beleid en werkomgeving in één oogopslag zichtbaar worden. Zo kun je de situatie van jouw schoolorganisatie vergelijken met de arbeidsmarktsituatie in jouw regio én met andere regio’s en landelijke trends.

Meldpunt schoolleiderstekort

Zit ‘jouw’ school zonder leidinggevende? Of is er sprake van een ‘verborgen’ tekort omdat de oplossing voor het probleem op een niet wenselijke manier is ingevuld? Meld het bij AVS! De meldingen die AVS binnenkrijgt verzamelen we en bieden we aan de politiek aan. Zo krijgt AVS het schoolleiderstekort meer én beter op de politieke agenda.

Over het Arbeidsmarktplatform PO

Het Arbeidsmarktplatform PO is een zelfstandige stichting. Het bestuur van de stichting is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie (PO-Raad) en de werknemersorganisaties. Het bestuur, waaronder AVS-voorzitter Karin Straus, bestaat uit acht personen en wordt ondersteund door het CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. De bestuursleden hebben elk verschillende arbeidsmarktthema’s onder hun hoede.

Link