De hoeveelheid regels voor speciale scholen wordt drastisch verminderd. Ook wordt het huidige systeem eenvoudiger en flexibeler. Scholen zullen de plicht krijgen om elke leerling een passend onderwijsaanbod te bieden. De ministerraad heeft ingestemd met deze voorstellen van minister Van der Hoeven.

Het resultaat zal zijn dat het onderwijsstelsel beter aansluit bij de behoeften van de leerlingen en wensen van de ouders. De positie van de ouders moet aanzienlijk worden verbeterd. In 2010 zal het wettelijk onderscheid tussen de reguliere en speciale scholen komen te vervallen. Er zal één nieuw bekostigingssysteem komen, waarin de leerling centraal staat. In het nieuwe voorstel verandert veel voor ouders, scholen en besturen. Uitgangspunt wordt de vraag van ouders en leerlingen. De ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. Deze school heeft vervolgens de plicht een passend aanbod voor de leerling te bieden. Als dit op de betreffende school niet mogelijk is, moet de school een passend aanbod doen op een andere school, waar het kind ook kan worden geplaatst. Ouders hoeven zo niet langer te shoppen langs scholen. Ook hoeven leerlingen voortaan nog maar één indicatietraject te doorlopen. Er komt dus één verwijzing indicatiestelling in plaats van de huidige drie WSNS, rugzakje en leerwegondersteunend onderwijs. Ook komen er regionale steunpunten waar ouders terecht kunnen voor advies over schoolkeuze, indicatiestelling en de beoordeling van het aanbod van de school. Het verschil met de huidige situatie is dat schoolbesturen straks zelf kiezen met wie zij samenwerken, op welke terreinen en met welke intensiteit. Ook de huidige manier van bekostigen verandert. De school ontvangt vanaf 2010 voor een geïndiceerde leerling een hogere bekostiging: de leerling heeft een zorggewicht.

Actueel
Kader Primair 3 – November 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws