Speciale scholen krijgen drastisch minder regels. Daarnaast wordt het huidige systeem eenvoudiger en flexibeler. Scholen krijgen de plicht om voor elke leerling een passend onderwijsaanbod aan te bieden. De ministerraad heeft ingestemd met deze voorstellen van minister Van der Hoeven van OCenW. Het resultaat zal zijn dat het onderwijsstelsel beter aansluit bij de behoefte van de leerlingen en wensen van de ouders. De positie van de ouders moet aanzienlijk verbeteren. In 2010 vervalt het wettelijk onderscheid tussen de reguliere en speciale scholen. Er komt één nieuw bekostigingssysteem, waarin de leerling centraal staat.

In het nieuwe voorstel verandert veel voor ouders, scholen en besturen. Uitgangspunt wordt de vraag van de ouders en leerlingen. De ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. Deze school heeft vervolgens de plicht een passend aanbod voor de leerling aan te bieden. Als dit op de betreffende school niet mogelijk is, moet de school een passend aanbod doen op een andere school, waar het kind ook kan worden geplaatst. Ouders hoeven niet langer te `shoppen´ langs scholen om hun kind geplaatst te krijgen. Ook hoeven leerlingen voortaan nog maar één indicatietraject te doorlopen. Er komt dus één verwijzing (indicatiestelling) in plaats van de huidige drie (`wsns´, `rugzakje´ en `leerwegondersteunend onderwijs´). Er komen regionale steunpunten waar ouders terecht kunnen voor advies over schoolkeuze, indicatiestelling en de beoordeling van het aanbod van de school.

Het verschil met de huidige situatie is dat schoolbesturen straks zelf kiezen met wie zij samenwerken, op welke terreinen en met welke intensiteit.
Ook de huidige manier van bekostigen veranderd. De school ontvangt vanaf 2010 voor een geïndiceerde leerling een hogere bekostiging. De leerling heeft een zorggewicht.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws