Onderwijs ziet kansen voor social media en educatieve apps

Bijna 80 procent van de onderwijsprofessionals in Nederland ziet kansen voor het gebruik van social media en educatieve apps in het onderwijs. Ook de 25 procent niet-gebruikers zien deze kansen. Dat blijkt uit een onderzoek van Studiekring, studiebegeleiding.

Onderwijsprofessionals zien vooral veel voordelen van het implementeren van social media en educatieve apps in het onderwijs. Voordelen die zij noemen, zijn: mogelijkheden voor directer communiceren, betere aansluiting bij de leefwereld van leerlingen, een gemakkelijke manier om kennis te delen en ‘de wereld in de klas’ te halen.

Juist voor Passend onderwijs zien de ondervraagde onderwijsprofessionals het nut in van educatieve apps. Het biedt de mogelijkheid om gemakkelijk te differentiëren en onderwijs op maat te bieden binnen bepaalde kaders.

Gevaren die worden gezien, ook door de voorstanders, liggen vooral op het vlak van privacy, afleiding en de grote invloed van bedrijven op sociale media. Voor een goede inzet van deze middelen wijzen onderwijsprofessionals op goede beveiliging en duidelijke regels over gebruik en misbruik. Daarnaast is het van belang dat er goed en snel internet/WIFI op school is en een dito ict-ondersteuning. Daarbij is een voorwaarde dat leraren ook zelf de apps en sociale media moeten beheersen, waarin velen momenteel nog zoekende zijn.

Docenten zijn redelijk tevreden over de huidige apps, hoewel een veelgehoord kritiekpunt is dat het in de apps ontbreekt aan onderwijskundige diepgang. Een app heeft meerwaarde als de veiligheid gegarandeerd is, deze leerzaam en duidelijk is, spelvormen in zich heeft, platformonafhankelijk en het liefst gratis is. Het offline beschikbaar zijn wordt ook als een groot voordeel gezien, evenals de mogelijkheid voor de leraar feedback te geven naar de leerlingen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.