Onderwijs wil geen afstandsonderwijs rond kerstvakantie

Scholen in het primair onderwijs weten ondanks herhaalde oproepen van de onderwijssector nog altijd niet waar ze aan toe zijn. Het besluit dat scholen mogelijk hun deuren moeten sluiten komt te laat, dat vinden de PO-Raad, AOb, AVS, CNV Onderwijs en FvOv.

Het organiseren van afstandsonderwijs kan op deze korte termijn niet meer van scholen worden gevraagd. Ook is er bijzondere aandacht nodig voor het speciaal en residentieel onderwijs, waar onderwijspersoneel te maken heeft met veel kwetsbare kinderen. Er is de afgelopen weken al ontzettend veel van het onderwijs verwacht met steeds wisselende maatregelen.

De onrust die dit veroorzaakt gaat ten koste van de aandacht die scholen kunnen besteden aan het lesgeven aan kinderen. Mocht besloten worden tot een scholensluiting, dan roepen we het kabinet op te bevorderen dat ouders calamiteitenverlof op kunnen nemen.

Vorige week peilde de AVS al de mening schoolleiders en vroeg om snelle duidelijkheid.