‘Onderwijs verliest koopkracht’

Werknemers in het onderwijs hebben door de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel één tot drie procent van hun koopkracht verloren, concludeert de Algemene Onderwijsbond (AOb) op basis van een onderzoek.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat gezinnen met kinderen boven de 18 dit jaar acht procent van hun besteedbaar inkomen hebben verloren. Volgens Ton Rolvink van de AOb gaat het niet alleen om gepensioneerden en alleenstaanden: “Het wordt tijd dat het kabinet de achteruitgang van vrijwel de hele onderwijssector compenseert”

Het onderzoek van de AOb bevestigt eerdere geluiden onder AVS leden over negatieve inkomensgevolgen door de nieuwe zorgverzekeringswet. Begin dit jaar vroeg de AVS haar leden om de consequenties van de nieuwe zorgverzekeringswet kenbaar te maken. Uit de reacties bleek dat inderdaad veel mensen per maand netto minder te besteden hebben door de wetswijziging. Veel schoolleiders verdienen teveel om in aanmerking te komen voor de zogenaamde zorgtoeslag, maar ondervinden wel de nadelen van de wetswijziging. Een inkomensachteruitgang van ruim 150 euro blijkt geen uitzondering. Ook vakcentrales en werkgeversorganisaties wezen op de negatieve gevolgen van het nieuwe zorgstelsel. In een brief aan de deelnemers van het voorjaarssoverleg heeft de AVS aangedrongen op reparatie van de inkomensdaling.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.