Het onderwijs moet beter. Meer aandacht voor het uitdagen van leerlingen, voor alle docenten een persoonlijk opleidingsbudget en modernisering van het onderwijscurriculum voor het funderend onderwijs. Dat staat in de Onderwijsbegroting.

Veel leerlingen voelen zich onvoldoende uitgedaagd en presteren onder hun kunnen. En niet elke leerkracht haalt het beste uit zichzelf. Voor 2015 is er €115 miljoen beschikbaar is voor lerarenbeurzen. Hiermee kunnen circa 15.000 leraren een bachelor- of masteropleiding volgen. Daarnaast krijgen alle leerkrachten een persoonlijk opleidingsbudget en tijd om zich te laten bijscholen. En de nullijn voor onderwijspersoneel is opgeheven. 

Het geld dat de afgelopen periode is vrijgemaakt dankzij het Nationaal Onderwijsakkoord, en de bestuursafspraken en cao’s die daarmee samenhangen, de Lerarenagenda en het akkoord over het studievoorschot zet de overheid in om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Het geld (een bedrag van €1,2 miljard uit de sectorakkoorden po, vo en mbo, en een bedrag oplopend tot maximaal €1 miljard uit het studievoorschot) moet terechtkomen in de klas en de collegezaal.

Met de extra investeringen komt er meer aandacht voor toptalenten op alle niveaus. In 2015 kunnen leerlingen de vermelding cum laude verdienen op hun eindexamendiploma. Vwo’ers krijgen de mogelijkheid hun opleiding in vijf jaar af te ronden. Op steeds meer scholen wordt het mogelijk om individuele vakken op een hoger niveau af te ronden. Een havoleerling met een wiskundeknobbel kan dan wiskunde op vwo-niveau volgen bijvoorbeeld.

Het kabinet gaat in 2015 samen met een breed scala aan betrokkenen aan de slag met het moderniseren van het onderwijscurriculum voor het funderend onderwijs. Leraren en scholen geven aan dat de huidige kerndoelen weinig houvast bieden, niet ambitieus zijn en leerlingen onvoldoende voorbereiden op de uitdagingen die hen in de toekomst te wachten staan in studie of werk.

AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het is goed dat er in de begroting veel aandacht is voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en professionalisering. Professionalisering van schoolleiders is essentieel en het is belangrijk dat daar structureel middelen en faciliteiten voor beschikbaar blijven. Goede budgetten voor professionaliseren van het team horen daarbij.”

 

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws