Onderwijs kan ict-mogelijkheden nog beter benutten

De mogelijkheden van ict in het onderwijs kunnen nog veel beter benut worden. Dit blijkt uit de ‘Vier in balans monitor 2012’, die expertisecentrum Kennisnet onlangs presenteerde tijdens Dé Onderwijsdagen.

Het overgrote deel van de leerkrachten en managers (ruim 80 procent) is van mening dat de inzet van ict leerkrachten stimuleert om opnieuw na te denken over hun manier van lesgeven. Ook vinden zij dat het gebruik van digitale middelen de kwaliteit van onderwijs verbetert. Toch blijkt uit de monitor ook dat er geen wezenlijke verandering waarneembaar is in de didactische aanpak van de leerkracht. Het ict-gebruik in het leren lijkt zelfs te stagneren. Ook heeft het onderwijs behoefte aan meer digitaal lesmateriaal. Volgens Kennisnet kan de inzet van digitale middelen leiden tot “betere sturing, tijdsbesparing, meer transparantie en een hogere professionaliteit van de organisatie”.

Overigens zijn leerkrachten en hun schoolleiders het niet met elkaar eens wat betreft de ict-vaardigheden van de leerkrachten. Leerkrachten schatten hun ontwikkeling veel positiever in dan hun leidinggevenden. Dit verschil in perceptie geeft volgens Kennisnet de noodzaak aan voor managers en leerkrachten om samen op te trekken en heldere afspraken te maken over de gewenste ontwikkeling binnen de onderwijsinstelling.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.