In het tweede kwartaal van 2015 was het ziekteverzuim in het onderwijs het hoogst (4,9 procent), op de voet gevolgd door de zorg en openbaar bestuur (4,8 procent). Het gemiddelde ziekteverzuim in alle sectoren ligt op 3,7 procent. In de horeca is het ziekteverzuim het laagst (2,1 procent). Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het ziekteverzuim in het onderwijs ligt in het tweede kwartaal van 2015 net zo hoog als een jaar daarvoor. Werknemers in het onderwijs verzuimden in 2015 bijna anderhalf keer zo vaak als het landelijk gemiddelde van alle bedrijfstakken. Maar de gemiddelde verzuimduur in het onderwijs ligt nauwelijks hoger dan gemiddeld (6,6 dagen verzuim tegenover ruim 6 dagen gemiddeld  in alle sectoren). In het onderwijs wordt dus vaker, maar niet langer verzuimd.

Bijna een kwart van de ziekmeldingen in 2014 kwam volgens de werknemers (deels) voort uit omstandigheden op het werk. Griep is een veel voorkomende reden voor werknemers om zich ziek te melden.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie