‘Onderwijs geeft meer uit aan uitzendkrachten’

In 2007 gaven scholen in het gesubsidieerde onderwijs 800 miljoen euro uit aan uitzendkrachten. Dat is een kwart meer dan een jaar eerder, laten cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien.De uitgaven aan uitzendpersoneel zijn de voorafgaande jaren in alle onderwijssectoren sneller gestegen dan de overige personele uitgaven. Het aandeel van de uitgaven aan uitzendkrachten kwam in 2007 uit op 4 procent. Scholen nemen uitzendkrachten vooral aan om snel of moeilijke vacatures in te vullen, of vanwege hun specifieke kennis.In het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs maken de uitgaven aan uitzendkrachten een veel kleiner deel uit van de totale personele uitgaven dan in het mbo en het hoger onderwijs. Ongeveer eenderde van de scholen in primair onderwijs en tweederde van de scholen in het voortgezet onderwijs maakten in 2007 gebruik van één of andere vorm van inhuur. In het mbo en het hoger onderwijs zijn uitzendkrachten al langer gemeengoed; nagenoeg alle hoger onderwijsinstellingen hebben uitzendkrachten in dienst.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.