Onderwijs en zorg zoeken elkaar meteen op bij problemen

Partners in het belang van het kind
Bij de aanpak van problemen weten onderwijs en zorg elkaar steeds beter te vinden, blijkt uit de verhalen van een schoolleider een schoolmaatschappelijk werker (smw´er), de coördinator van een samenwerkingsverband en adviseurs van een Bureau Jeugdzorg en het Nederland Jeugd Instituut. Zij vinden de capaciteit van het smw echter veel te beperkt en merken op dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor verwarring zorgt.

Tekst Marijke Nijboer

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.