Onderwijs en ouders tekenen massaal voor extra ondersteuning

In het kader van de actie `Help! De school verzuipt´ zijn op 9 september in de hal van de Tweede Kamer namens het primair onderwijsveld 185.649 handtekeningen aangeboden aan leden van de vaste Kamercommissie Onderwijs, om duidelijk te maken dat men staat te springen om een conciërge en/of administratieve kracht op elke school.

De petitie werd, na het invullen van het aantal verzamelde handtekeningen, door AVS voorzitter Ton Duif overhandigd aan Wim van de Camp, voorzitter van de Vaste Kamercommissie Onderwijs. Dit gebeurde in aanwezigheid van commissieleden namens PvdA, SP en CDA. De partijen onderschrijven het belang van de extra ondersteuning. Margot Kraneveldt (PvdA): “Ik ben me heel bewust van de problematiek en ga mijn best doen om aan deze wens tegemoet te komen.” Jan Jacob van Dijk (CDA) geeft aan dat de eis veel concurrentie heeft van bijvoorbeeld het binnenmilieu op scholen, de OV-kaart voor het mbo, et cetera. “Het gaat niet alleen om de conciërges. Het is geen onwil, maar we moeten het beperkte budget over meerdere zaken verdelen. De SP ondersteunt de actie van de onderwijsorganisaties van harte. “Het heeft te maken met hoe je een beschaafde maatschappij, met goed onderwijs, wilt vormgeven”, aldus een afgevaardigde van de partij.

Tussen 25 augustus en 5 september werd de actiepetitie massaal ondertekend door directeuren, leerkrachten, onderwijsondersteuners, (groot)ouders en andere betrokkenen bij het primair onderwijs. Soms gepaard met tekeningen van leerlingen, praktijkverhalen over het missen van ondersteuning en pleidooien voor hardere acties. Duizenden basisscholen deden mee aan de actie en riepen in hun nieuwsbrief en/of op hun website ook ouders op om de petitie te tekenen, om zoveel mogelijk draagvlak te creëren. De actie trok veel lokale, regionale en landelijke media-aandacht. Om op alle ruim 7.000 scholen fulltime ondersteuning aan te stellen, is 150 miljoen euro extra budget nodig, bovenop de 20 miljoen die de scholen nu te verdelen hebben – slechts genoeg om op maar 1.750 scholen een conciërge of administratieve kracht te benoemen. De ondertekenaars van de petitie roepen de politiek op om aanvullende middelen vrij te maken.

In de Onderwijsbegroting die op Prinsjesdag verscheen, is (nog) geen geld vrijgemaakt voor extra ondersteuning. Bij het aanbieden van de handtekeningen aan de leden van de Vaste kamercommissie Onderwijs heeft een aantal Tweede Kamerleden gemeld dat zij hiervoor tijdens de Algemene financiële beschouwingen voorstellen zullen doen. De onderwijsorganisaties hebben nog tot december 2008 de tijd om te lobbyen bij de Tweede Kamerleden, omdat dan pas de behandeling van de Onderwijsbegroting plaatsvindt. AVS voorzitter Ton Duif: “Ik hoop dat onze actie ook indruk maakt op de andere partijen en dat deze lobby ook bij hen aanslaat.”

Overigens stromen de handtekeningen ook na de petitieaanbieding nog steeds binnen bij de AVS; inmiddels zijn er zo´n 200.000 binnengekomen. `Help! De school verzuipt´ is een gezamenlijke actie van de AVS (initiatiefnemer), AOb, CMHF, CNV Onderwijs, CNVS en ABVAKABO FNV.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.