De voorrangsregeling voor onderwijspersoneel bij het testen is nog niet overal goed en is niet beschikbaar voor medewerkers in de kinderopvang en het mbo. Minister De Jonge heeft aangegeven dat sneltesten beschikbaar kunnen komen voor medewerkers in het onderwijs en andere vitale sectoren. De AVS doet daarom, samen met andere onderwijs- en opvangorganisaties, een dringend beroep op het kabinet en de Kamer om de medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang met voorrang toegang te geven tot de sneltesten.

“Onderwijs en kinderopvang zijn vitale sectoren. De medewerkers in deze sectoren voelen zich verantwoordelijk om in deze coronacrisis de continuïteit van de opvang van hun kinderen en het onderwijs aan hun leerlingen en studenten zoveel mogelijk te waarborgen. Dat is niet alleen in het belang van de kwaliteit van het onderwijs, het voorkomen van nog meer achterstanden, maar ook economisch van groot belang. Want zo kunnen ouders aan het werk blijven”, schrijven de organisaties.

Ook wijzen ze erop dat medewerkers in moeilijke omstandigheden hun werk moeten verrichten en daarbij ook risico’s oplopen voor zichzelf en hun omgeving. “Om onnodige uitval te voorkomen is het daarom van groot belang dat zij snel getest kunnen worden en voor hen snel een testuitslag beschikbaar is.”

De organisaties vinden het hoopvol dat er inmiddels twee sneltesten zijn gevalideerd en dat er wordt onderzocht hoe deze snel en effectief kunnen worden ingezet. Minister De Jonge heeft aangegeven dat deze sneltesten beschikbaar kunnen komen voor medewerkers in het onderwijs en andere vitale sectoren. “Als gezamenlijke onderwijs- en opvangorganisaties doen wij daarom een dringend beroep op het kabinet en uw Kamer om de medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang met voorrang toegang te geven tot de sneltesten.”

Gerelateerd nieuws