Onderwijs en jeugdhulp: kleur bekennen in samenwerken

Professionals uit onderwijs en jeugdhulp krijgen steeds meer met elkaar te maken, maar weten niet altijd hoe ze optimaal kunnen samen­werken. Dat kan bijvoorbeeld door samen doelgericht plannen te maken voor leerlingen die jeugdhulp krijgen. Anja Verwoerdt beschrijft in haar boek hoe deze twee domeinen beter – interprofessioneel – kunnen samenwerken en waarom dat belangrijk is.

De volgende vragen staan in dit boek centraal: wat is de connectie tussen jeugdhulp en onderwijs? Wanneer en waarom werkt interprofessioneel samenwerken? Wat zijn hierbij de bevorderende en de belemmerende factoren? Wie moet kleur bekennen en aan wie? Onderbouwd met theoretische principes en praktijkkennis, geeft de auteur (praktische) handreikingen voor succesvol interprofessioneel samenwerken. Verwoerdt stapt hierbij voortdurend de grenzen van de domeinen onderwijs en jeugdhulp over. “Je hebt een belangrijk gemeenschappelijk doel en dat is de ontwikkeling van het kind of van de jongere (…). Voor een goede samenwerking moet je echt een grens oversteken en je eigen vertrouwde domein soms verlaten om je te verdiepen in een collega die vanuit een ander perspectief denkt en handelt”, licht ze toe.

Het boek is primair bedoeld voor onderwijs- en jeugdhulpprofessionals, die met elkaar samenwerken. In het onderwijs zijn dit directies, leraren, mentoren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, gedragsspecialisten, schoolpsychologen, orthopedagogen en (school)maatschappelijk werkers. In de jeugdhulp zijn dit orthopedagogen, psychologen, psychotherapeuten, systeem- therapeuten, ouderbegeleiders, maatschappelijk werkers, sociotherapeuten, pleeg- en jeugdzorgwerkers en pedagogisch medewerkers.

Auteur Anja Verwoerdt startte haar loopbaan in het onderwijs en werkte daarna onder meer als orthopedagoog-generalist/GZ-psycholoog (K&J) en onderwijsadviseur bij een instelling voor specialistische jeugdhulp. Momenteel is ze jeugdpsycholoog in een wijkteam. Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met pedagoog en onderwijskundige Tanja van Beukering.

‘Onderwijs & Jeugdhulp. Kleur bekennen in samenwerken’, Anja Verwoerdt, uitgeverij Acco, juni 2020, ISBN 9789492398208

Interessant?
Dit artikel stond in KADER , het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden exclusief ontvangen. Wil jij KADER ook op de deurmat hebben? Word lid of abonnee, ontvang voortaan een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.