Onderwijs-cao getekend, financiering plan Rinnooy Kan nog afwachten

Op 5 november ondertekenden de vakorganisaties, minister Plasterk en Sharon Dijksma de cao voor het primair onderwijs. De afspraken over de salarisverbetering en de verhoging van de eindejaarsuitkering zijn hiermee definitief.

In zijn speech ter gelegenheid van de ondertekening meldde de minister dat hij blij is met deze eerste stap in het cao-overleg, omdat er mooie afspraken zijn gemaakt over de primaire arbeidsvoorwaarden. Dit is onder meer een forse salarisstijging van bijna 7 procent in de komende 25 maanden, inclusief een verhoging van de structurele eindejaarsuitkering die doorwerkt in pensioen en uitkeringen. Ook is letterlijk in de cao-tekst opgenomen dat in de uitwerking van de beleidsreactie op het rapport Rinnooy Kan de salarispositie van schoolleiders én de uitbreiding van onderwijs ondersteunend personeel worden meegenomen. Plasterk is zich ervan bewust dat de verwachtingen rond de tweede overlegfase, het `actieplan Rinnooy Kan´, hoog gespannen zijn. Hij is momenteel nog druk op zoek naar financiële dekking voor dit plan.

Meer informatie over AVS-acties rond de tweede overlegfase leest u elders in deze Kadernieuws en op www.vooronsisdemaatvol.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.