De website www.onderwijsaanhetwoord.nl blijft tot 21 april aanstaande geopend voor inzendingen van onderwijsondersteuners en leraren (dus ook schoolleiders met lesgevende taken). Hier kunnen zij hun mening geven over hun beroep en de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Minister Van der Hoeven heeft aangegeven de uitkomsten mee te nemen in haar beleidsagenda. Ook voor schoolleiders kunnen de uitkomsten van het onderzoek interessant zijn; medewerkers geven aan wat zij belangrijk vinden in hun werk. De school met het hoogste deelnamepercentage aan de enquête krijgt een belangrijke rol bij de presentatie van de resultaten aan de minister en zal worden benaderd door Kader Primair. `Onderwijs aan het woord´ is een initiatief van Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL).

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.