Muziek(onderwijs) verrijkt het leven van een kind. Het draagt bij aan de creativiteit en het probleemoplosend vermogen van kinderen. Muziekonderwijs is geen vrijblijvende keuze, het is essentieel. Dat staat in het Manifest MuziekopleidersAkkoord dat op 7 oktober wordt ondertekend door alle pabo’s en conservatoria in Nederland. Om het Akkoord nog krachtiger te maken en goed te laten aansluiten bij een integrale aanpak, vraagt Méér Muziek in de Klas een breed scala aan landelijke partijen mee te tekenen: van het onderwijs tot aan het bedrijfsleven en alle muziekgerelateerde partijen ertussenin. De AVS wil het manifest mede-ondertekenen.

Het doel is om binnenschools muziekonderwijs aan de kinderopvang, buitenschoolse opvang en ouders te koppelen, en gezamenlijk de agenda voor de komende jaren (2020-2032) vorm te geven. Muziek draagt bij aan levensgeluk en is gezond, aldus het manifest.

Naast meer bewustwording van het belang van muziekonderwijs, een goede infrastructuur en faciliteiten en aansluiting bij de belevingswereld van leerlingen en (vak)leerkrachten, is een doorlopende leerlijn nodig en deskundige (vak)leerkrachten. Voor deze punten maken de pabo’s en conservatoria in Nederland zich hard. Hieraan ligt de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s ten grondslag, waarin samenwerking tussen deze instituten werd gevraagd. Nu deze samenwerking zo’n twee jaar bezig is, is de overtuiging ontstaan dat samenwerking op landelijk niveau en voor langere termijn essentieel is om ervoor te zorgen dat muziek net zo normaal is om te onderwijzen als rekenen, taal en sport. Scholen hebben de vrijheid hun eigen onderwijs in te richten, en spelen daarmee een essentiële rol.

Om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling blijvend is (de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s kent een looptijd van drie jaar), hebben de opleidingsinstituten besloten een langetermijnsamenwerking aan te gaan. Een essentiële stap op weg naar muziekonderwijs voor álle basisschoolkinderen in Nederland. Dit wordt op woensdag 7 oktober bezegeld met het MuziekopleidersAkkoord.

Campagne: post je muzikale jeugdfoto

Méér Muziek in de klas wil het MuziekopleidersAkkoord zichtbaar maken bij een groot publiek. Daarom tuigen ze een ludieke campagne op, waarbij ze vragen om op 7 oktober een muzikale jeugdfoto te posten op sociale media met #meermuziekindeklas. Foto’s kunnen al eerder ingestuurd worden in verband met een fotocollage die op 7 oktober wordt onthuld in Utrecht.

Inhoudelijk programma op 7 oktober

Op 7 oktober is er een gevarieerd online programma voor pabo- en conservatoriumstudenten, leerkrachten, vakleerkrachten, schoolleiders en -bestuurders, managers en beleidsbepalers. Voor meer informatie: zie de website van Méér Muziek in de Klas.

Links

Gerelateerd nieuws