Ondersteuning bij vroegschoolse educatie

Om vroegschoolse educatie een goede plek te geven in het onderwijsproces is er voor schoolbesturen en basisscholen een ondersteuningstraject gestart. Oberon voert dit traject uit in opdracht van het ministerie van OCW. Het traject loopt tot medio 2010 en bestaat uit verschillende onderdelen.

Ambassadeurs promoten gemengde school Bruno Bruins en Zeki Arslan gaan als `ambassadeur gemengde scholen´ het land in om de gemengde school te bevorderen. Ze zijn aangesteld door staatssecretaris Dijksma om segregatie in het basisonderwijs tegen te gaan. De ondersteuning is bedoeld om scholen met doelgroepkinderen te informeren over de geldstromen en de praktische uitvoering van vroegschoolse educatie. Ook kunnen schoolbesturen worden ondersteund bij het overleg binnen de lokale educatieve agenda (LEA), zodat zij mede zorg kunnen dragen voor een goede doorlopende lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie.

Meer informatie over het implementeren van vroegschoolse educatie op school staat op http://www.focusvroegschool.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.