Ondersteuning bij professionalisering lerarenteams

Scholen kunnen gratis beroep doen op het Ruud de Moor Centrum (RdMC) van de Open Universiteit Nederland voor ondersteuning bij de professionalisering van hun lerarenteams. In 2010 is hiervoor drie miljoen euro in mensuren beschikbaar. Tot en met 11 mei aanstaande kan bij het RdMC de aanvraag ingediend worden.

Alle scholen in Nederland hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om ondersteuning bij een professionaliseringsproject aan te vragen. Bij de projecten moet de nadruk liggen op activiteiten waarbij leerkrachten in teamverband zijn betrokken. Zij ontvangen een jaar lang persoonlijke begeleiding met instrumenten en producten van het RdMC. De omvang van de ondersteuning dient minimaal 1.000 uur per project te bedragen.

Aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst over dit traject kan via www.rdmc.nl/aanmelden. Uitgebreide informatie over de voorwaarden, aanvraagprocedure en beoordeling staan op www.rdmc.nl/vraagsturing. Alle aanvragers ontvangen in de eerste helft van juni een bericht over de definitieve beoordeling.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.