Tot 31 januari 2007 (of tot wanneer het maximum aantal toe te kennen projecten is bereikt) kunnen scholen projectsubsidies aanvragen bij het PO Platform Kwaliteit en Innovatie, die van diepte- of breedtestrategisch belang zijn. Toekomstige thema´s zijn: Kwaliteitszorg, Onderwijs Anders, Versterking Zorgstructuur, Taalpilots Technisch Lezen en Opleiden in de school. Het ligt voor de hand dat deze thema´s kansrijk zijn, maar het is helemaal niet kansloos om andere projecten aan te vragen.

Voorwaarden voor de subsidieaanvraag zijn:
1. De aanvraag legt relaties met bevindingen en ervaringen uit onderzoek, opbrengsten van landelijke projecten en programma´s, onderwijsverslagen, etcetera. Dit kan ook in de vorm van samenwerking en afstemming met externe experts, bijvoorbeeld vanuit een expertisecentrum of een opleiding.
2. Het plan doet recht aan een duurzame, integrale schoolontwikkeling.
3. De gewenste schoolontwikkeling heeft een aantoonbaar breed draagvlak op management-, bestuurs- en teamniveau.
4. Er is een directe relatie met het primaire proces.
5. De schoolontwikkeling moet leiden tot duurzame verandering in de kennis en houding van de betrokkenen.
6. De deelnemende schoolbesturen zijn bereid om een eigen financiële bijdrage te leveren aan de uitvoering van de aanvraag.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws