Ondersteuning aanvragen voor gezond gedrag op school

 
Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen op drie manieren ondersteuning krijgen bij het werken aan een gezonde school. Van 12 februari tot en met 16 maart kunnen scholen weer ondersteuning aanvragen om meer te doen met gezond gedrag op school.

De drie manieren van ondersteuning zijn: gratis advies-op-maat van een Gezonde School-adviseur, een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit en een vergoeding van de taakuren van eigen medewerkers.

 
Advies-op-maat
Een Gezonde School-adviseur geeft gratis advies-op-maat over gezondheid en hoe de school hieraan kan werken. Ook krijgen scholen advies over mogelijke regionale samenwerkingspartners. De adviseur helpt bij het opstellen van een gezondheidsplan, waarin de gezondheid van leerlingen centraal staat.
 
Gezonde School-activiteit
Scholen ontvangen een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit. Zij kunnen kiezen uit activiteiten rond thema’s als fysieke veiligheid, relaties en seksualiteit, roken, alcohol en drugs, sociaal-emotionele ontwikkeling, sport en bewegen en voeding.
 
Vergoeding taakuren
Een andere optie is een vergoeding van de taakuren van eigen medewerkers, die schoolgezondheidsbeleid maken of uitvoeren. Voor ieder onderwijstype is een vaste vergoeding voor een aantal taakuren beschikbaar (po = 2000 euro voor ongeveer 40 taakuren, vo = 4000 euro voor ongeveer 80 taakuren). Met de vergoeding kunnen scholen ook een vignet Gezonde School aanvragen.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maken het ondersteuningsaanbod Gezonde School mogelijk. De uitvoering is belegd bij RIVM Centrum Gezond Leven en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.