Ondersteunende systemen laten onderwijs efficiënter verlopen

Digitale aanmelddossiers, een schooladministratieprogramma, het bovenschools managementsysteem; de ondersteunende software op organisatorisch niveau is er. Toch zijn schoolleiders en bovenschools directeuren terughoudend in het gebruik ervan. Frans Schouwenburg, sectormanager primair onderwijs bij Kennisnet, laat zijn licht schijnen op de oorzaak en de oplossing.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.