AVS organiseert symposium `Tijd voor ondernemerschap´

11 oktober 2007 organiseert de AVS, de Algemene Vereniging Schoolleiders in het primair onderwijs, een symposium over ondernemerschap. Vier prominente sprekers zetten in een centrale inleiding de noodzaak van een ondernemersvisie uiteen en inventariseren de kansen die zich voordoen. Vervolgens gaan deelnemers in toerbeurt met een kleinere groep, onder leiding van de sprekers, uiteen om verder te discussiëren over het hoe en wat van ondernemerschap.

Ton Duif, voorzitter AVS: “Steeds vaker wordt er meer ondernemerschap van schoolleiders geëist. Niet om winst te maken, school is tenslotte een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk – en moet dit vooral ook blijven – maar wel om kansen te zien en kansen te pakken. Strategische beslissingen, innovaties, kwaliteit, producten en diensten, communicatie, et cetera. De huidige maatschappelijke context waarbinnen de school(leider) opereert vraagt om toekomstvisie en ondernemerschap.”

Omdat deze manier van werken, hoe noodzakelijk ook, voor veel schoolleiders een nieuwe en onbekende manier is, wil de AVS als belangenbehartiger van (bovenschools) managers in het primair onderwijs haar leden hierbij ondersteunen. “De AVS is partner bij de zoektocht naar wat ondernemerschap inhoudt en kan opleveren”, staat er niet voor niets in de symposium-flyer.

Uitgangspunt voor de AVS is: een ondernemende school toont initiatief, handelt pro-actief en denkt in kleine en grote kansen. Kortom, zij heeft unieke interne en externe schoolkenmerken om de school in de wijk, buurt en stad in het belang van het primaire proces op de kaart te zetten. Van de schoolleider, bovenschools manager en algemeen directeur wordt steeds meer verwacht dat hij bedrijfsmatig werkt, innovatief opereert en besef heeft van maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden.

De sprekers / workshopbegeleiders op het symposium zijn: dr. Piet Conijn, drs. Leo Lenssen, prof. dr. Mirko Noordegraaf en drs. Rob Vastbinder. Zij zullen ingaan op de kansen en verplichtingen die tegenwoordig op het bord van de school en de schoolleider gelegd worden, en hoe hier mee om te gaan; de toegenomen autonomie, de van bovenaf opgelegde verplichtingen (zoals de Tussenschoolse Opvang) en de uitdaging deze aspecten zo te implementeren dat ze ook daadwerkelijk bij de schoolorganisatie passen.

Het symposium vindt plaats op 11 oktober 2007, 13.00 – 17.00 uur, Buitensociëteit, Stationsplein 1, te Zwolle .

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd