Ondernemend leren

Day for Change organiseert ook in 2008 een grote landelijke actie met microkredieten voor basisscholen in Nederland. Het doel is tweeledig: een unieke Klasse!Actie in eigen land en een bijdrage aan het verminderen van de armoede in de derde wereld. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) ondersteunt Day for Change.

Elke basisschool kan voor elke groep een microkrediet aanvragen. De groepen ontvangen een lening van 20 euro en gaan hiermee één of meer bedrijfjes opzetten. Day for Change levert het werkboek met daarin het stappenplan, een huishoudboekje, tips over ondernemen en lesmateriaal over microkrediet. “Dan gebeurt alles in en met de groep. Talenten worden gebundeld. Structuren bedacht. Samenwerken is essentieel. Iedereen levert een eigen passende bijdrage. Creativiteit en daadkracht gaan hand in hand. Unieke kleine ondernemingen vinden hun vorm.”, aldus de organisatie.

Van 25 maart tot 25 april zijn al deze bv´tjes operationeel. Als het aan Day for Change ligt, kent Nederland dan een historisch aantal autowasstraten, schoenenpoetsers, modeshowbouwers, tuinonderhouders en boodschappendoeners. Met de winst die met deze activiteiten wordt gemaakt, worden in de Derde Wereld echte microkredieten mogelijk gemaakt. Voor ruim miljoenen mensen op de wereld zijn hun leefomstandigheden door een microkrediet duidelijk verbeterd. “En ook dat is dus winst van het samenwerkend en ondernemend leren op de deelnemende Nederlandse basisscholen: op een leuke én leerzame manier bijdragen aan een wereld met minder armoede.”

Day for Change werkt samen met een groot aantal ontwikkelingsorganisaties. Leden van de AVS ontvangen het werkboek van Day for Change bij de Kader Primair van februari.

Meer informatie en inschrijven op de website Day for Change

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.