Hoe meer leerkrachten onderlinge afhankelijkheid ervaren tijdens de uitvoering van hun werk, hoe meer zij van elkaar leren. Dat stelt organisatiepsychologe Piety Runhaar van onderwijsadviesbureau KPC Groep. Onlangs promoveerde zij aan de Universiteit Twente met haar proefschrift getiteld ‘Promoting teachers’ professional development’.Leerresultaten van leerlingen worden voor een groot deel beïnvloed door de kwaliteit van leerkrachten. Hun professionele ontwikkeling, ofwel het voortdurend blijven leren tijdens de loopbaan, neemt dan ook een belangrijke plek in binnen het onderwijsbeleid. Schoolbesturen en overheid investeren al geruime tijd in de implementatie van vormen van Human Resources Management (HRM) in scholen, zoals de invoering van Integraal Personeelsbeleid (IPB) en het Persoonlijke Ontwikkelingsplan (POP). Runhaar laat zien dat invoering van HRM in scholen niet zozeer wordt bepaald door harde factoren (zoals tijd, geld en instrumenten) maar door zachte factoren (weerstand tegen veranderingen en het als gering ervaren nut van personeelsinstrumenten).Informeel lerenBestaand onderzoek toont aan dat het leren van professionals in het algemeen en van leerkrachten in het bijzonder voor een groot deel ongepland en tijdens het werk plaats vindt (‘informeel leren’). Runhaar focust op het leren van leerkrachten door reflectie, vragen van feedback, kennis delen en innovatief gedrag. Zij ging na welke individuele en organisatiefactoren een positieve invloed hebben op deze leeractiviteiten van leerkrachten. Naast intrinsieke motivatie van henzelf en een coachende leiderschapsstijl van hun leidinggevende blijkt voor leerkrachten een derde factor van belang: hun onderlinge afhankelijkheid (‘taaken doelinterdependentie’). Interdependentie ontstaat als zij bij hun taak- en functievervulling in het primaire proces van elkaar afhankelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld worden verhoogd als zij niet alleen voor hun eigen lessen en groepen verantwoordelijk zijn, maar ook gezamenlijk verantwoordelijk worden gehouden voor de ontwikkeling van multidisciplinaire opdrachten of modules. Tegelijkertijd met de promotie van Runhaar is het Twente Centre for Career Research (TCCR) geopend. Het TCCR gaat onderzoek uitvoeren naar de professionele ontwikkeling van medewerkers binnen het onderwijs en de zorg.Kijk voor meer informatie opwww.ibr.utwente.nl/tccr

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws