Onderhandelingen nieuwe cao primair onderwijs afgebroken

De cao-onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers zijn 20 november ‘s avonds laat afgebroken. Het is nog onduidelijk wanneer de gesprekken verder gaan. “We zijn boos en teleurgesteld”, zo zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Met dit loonbod laten de werkgevers het onderwijs – en zeker ook de schoolleiders – gewoon in de kou staan. Daarbij staan er nieuwe functiebeschrijvingen en salarisschalen klaar voor directeuren. Iedereen is het erover eens, maar we kunnen er niets mee. Onbegrijpelijk.”

De bonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad konden het vannacht niet eens worden over een akkoord voor een nieuwe cao. Het betekent dat nieuwe salarisschalen en een loonsverhoging voorlopig uitblijven, terwijl die wel hard nodig zijn om het beroep van schoolleider aantrekkelijker te maken. “We hebben ons keihard ingezet. Maar dit loonbod is zo laag dat het niet uit te leggen is aan de schoolleiders en hun teams”, aldus Van Haren.

“Voor dit geld hebben we hard gestaakt als sector. Het niet komen tot een akkoord in deze toch al roerige tijd is desastreus voor de kwaliteit van het onderwijs.” De Algemene Vereniging Schoolleiders heeft alles geprobeerd om tot een nieuwe cao te komen, maar het niet gaat lukken met de huidige opstelling van de werkgevers. Het ging al mis bij de looptijd van de cao en het loonbod.

Loonbod
De PO-Raad biedt een loonsverhoging van 3 procent over 18 maanden, terwijl de bonden volgens Van Haren gaan voor 3 procent over 12 maanden. “Er is geld en we moeten echt de loonontwikkeling van andere sectoren volgen. Dat willen de werkgevers niet”, aldus Van Haren. “Maar dit loonbod van de werkgevers is zo laag dat het niet uit te leggen is. Met het convenant – ook al is het nog niet de structurele investering die we willen – is er wat extra geld gekomen. Onze leden verdienen een cao waarmee dit geld kan worden ingezet.” De onderhandelingen liggen voorlopig stil. Wanneer de gesprekken verder gaan is nog niet bekend.

Het voorstel van de PO-Raad, na het afbreken van de onderhandelingen, om geld eenmalig uit te keren is voor de AVS onacceptabel. “Om het veld aantrekkelijker te maken zijn er structurele gelden nodig.”

Zelf in actie komen
De AVS roept bestuurders en schoolleiders op om zelf in beweging te komen en stappen te zetten om de balans voor schoolleiders te regelen. Meerdere besturen hebben dit in de afgelopen periode na eerdere oproepen door de AVS al opgepakt en hebben nieuwe functiebeschrijvingen voor schoolleiders opgesteld en gewaardeerd. 

Links