Onderhandelingen cao gestart

Met het uitwisselen van de inzetten van de drie partijen – waaronder AVS – zijn op 4 juni de CAO-onderhandelingen officieel van start gegaan. AVS maakt zich (kei)hard voor de positie en waardering van de schoolleider. De komende periode zullen tijdens de onderhandelingsdagen de verschillende thema’s uit de inzetten worden besproken, met als doel op 24 september a.s. tot een nieuw akkoord te komen.

AVS is in de afgelopen periode met de andere vakbonden in gesprek geweest om tot een gezamenlijke inzet te komen. Ondanks dat zij elkaar op diverse punten weten te vinden, heeft AVS ervoor gekozen om met een eigen inzet deze CAO-ronde in te gaan. Op deze manier kan AVS de standpunten voor de schoolleider steviger en nadrukkelijker in de onderhandelingen inbrengen en vindt dit ook nodig.

Inzet AVS

Met het hoge en snel stijgende tekort aan schoolleiders is de noodzaak hiervoor waarschijnlijk nog nooit zo groot geweest als nu. De personeelstekorten in het onderwijs zijn in brede zin zorgelijk, maar het tekort aan schoolleiders is extreem hoog. Ondanks het bestaan van de arbeidsmarkttoelage voor directeuren, loopt dit tekort hard op, van 12,9 procent in 2021 naar inmiddels 15,1 procent in 2023. Uit cijfers blijkt dat op zo’n 550 schoollocaties in het PO er helemaal geen directeur beschikbaar is, dit naast de verborgen tekorten en andere noodoplossingen. En dat terwijl de schoolleiders op steeds meer plekken worden benoemd én gezien als de functionaris met een sleutelrol voor onderwijskwaliteit en het aantrekken en behouden van leerkrachten (zoals ook beschreven staat in De Staat van het Onderwijs 2024).

AVS constateert in het veld en krijgt vanuit haar leden terug dat dit met een aantal belangrijke zaken te maken heeft. De stap van ervaren leerkracht naar directeur is uit balans: tegenover een veel grotere verantwoordelijkheid staat een relatief klein verschil in financiële waardering. Op ditzelfde punt constateert AVS ook dat veel directeuren zich onvoldoende herkennen in hun functieomschrijving, de manier waarop hun functie wordt gewaardeerd en hoe de functiewaardering niet in verhouding staat tot de waardering van de schoolleiding in het VO. De loonkloof is gedicht, maar voor directeuren in het PO niet in verhouding gebracht tot vergelijkbare functionarissen in het VO. Ook onduidelijkheden binnen organisaties over welke werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn gedelegeerd/belegd bij schoolleiders, maken dat schoolleiders zich niet altijd in positie voelen of werkzaamheden uitvoeren die niet in hun functiebeschrijving passen. Wel uitvoering en verantwoordelijkheid, maar niet de passende tijd en beloning erbij.

Om het schoolleiderstekort tegen te gaan, de schoolleider sterk in positie te brengen en hiervoor passend te belonen, legt AVS bij de onderhandelingen een elftal eisen op tafel, waaronder:

  • Implementatie van de nieuwe voorbeeldfuncties en bijbehorende waardering
  • Een nieuwe structurele directietoelage voor (adjunct)directeuren
  • Verhoging van het scholingsbudget
  • Een plek waar de schoolleider vertegenwoordigd wordt binnen de medezeggenschap
  • Bij elke organisatie een goed werkend thuiswerkbeleid
  • Voor de gehele sector een loonstijging van 6 procent

Link