Onderhandelingen CAO PO weer hervat

Terwijl velen van jullie hebben genoten van een welverdiende vakantie informeert AVS jullie over de actuele ontwikkelingen rondom de cao-onderhandelingen 2023. Inmiddels hebben we de eerste verkenning achter de rug. De intentie bij bonden en werkgevers in het PO en VO is om er zo snel mogelijk uit te komen en onze achterban binnen twee weken een mooi resultaat te kunnen voorleggen.

In onze laatste nieuwsbrief (17 juli 2023) hebben wij gemeld dat tijdens de zomervakantie de cao-onderhandelingen gedeeltelijk zijn doorgegaan. Eind augustus zijn de cao-onderhandelingen weer opgestart. Belangrijk onderwerp op de agenda  – naast alle andere onderwerpen – is natuurlijk een passende loonsverhoging (gelijk in primair en voortgezet onderwijs).

Zodra meer belangrijk nieuws hierover bekend is, communiceren we dat via onze communicatiekanalen (zoals nieuwsbrief, website en socials).