Ook in de voorjaarsvakantie gaan de cao-onderhandelingen door. Doel is te komen tot een nieuwe cao die de loonkloof tussen het PO en VO dicht, zoals in het regeerakkoord staat. De AVS is de vereniging door en voor schoolleiders, en onderhandelt aan de cao-tafel voor (adjunct)directeuren. Mede door het oplopende schoolleiderstekort wil de AVS komen tot een eerlijk salaris voor schooldirecteuren. Een akkoord sluit je echter niet alleen, maar samen met andere sociale partners. Vanzelfsprekend zet de AVS zich in om de andere partijen mee te krijgen.

De AVS wil niets liever dan dat alle schoolleiders er aanzienlijk op voor uit gaan. De noodzaak is helder, er is een oplopend schoolleiderstekort en schoolleiders vervullen een cruciale rol, en dat moet gewaardeerd worden. Bij de inzet van deze cao-onderhandelingen zijn veel schoolleiders betrokken. Naast info uit een online meeting en peiling spelen schoolleiders in onze commissie arbeidsvoorwaarden hierin een belangrijke rol.

Er is een groot tekort aan leraren en schoolleiders, waardoor schoolleiders met hun teams keihard werken om de school draaiende te houden. Schoolleiders zijn steeds vaker verantwoordelijk voor meerdere scholen, waardoor de werkdruk verder toeneemt en daarmee ook de druk op kwaliteit. De AVS wil dat schoolleiders beter worden gewaardeerd en dat er op iedere school een schoolleider is. Daarvoor werd eerder het actieplan Schooldirecteur Topprioriteit, de Toekomstagenda Schoolleiders en Staat van de Schoolleiders gepresenteerd. Ook werd er actiegevoerd op Het Binnenhof met oog op het regeerakkoord waar schoolleiders specifiek werden genoemd.

Schoolleiders hebben een cruciale rol in de school als het gaat om onderwijskwaliteit, maar ook bij het behouden en aantrekken van leraren. De AVS zet zich maximaal in om de andere sociale partners aan de cao-tafel te overtuigen om iets extra’s voor schoolleiders te realiseren. In deze cao-ronde hebben de sociale partners ervoor gekozen eerst de loonkloof te gaan dichten. In dit artikel geven we op hoofdlijnen informatie over wat de loonkloof is.

Gerelateerd nieuws