De VO-raad, CNV Onderwijs en CMHF hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2008-2010. Er zijn afspraken gemaakt over een marktconforme salarisverhoging van 6% en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1% (van 5,6 naar 6,6 procent). Daarnaast krijgen alle docenten een individueel recht op werkdrukverlaging. De werkdrukverlaging geldt voor zowel fulltime als voor parttime docenten. Eerdere afspraken over 3 snipperdagen voor docenten zijn komen te vervallen.

Elke docent krijgt her recht naar eigen inzicht zijn werkdruk verlagen. Daarbij kan hij zelf aangeven welke taken te belastend zijn en welke taken hij daarvoor in de plaats wil doen. Dat kan dus gaan om meer of minder lessen, maar ook om mentoruren of surveilleren. Docenten gaan niet minder werken, maar kunnen belastende taken vervangen door minder belastende taken.

Voor de individuele werkdrukverlaging zijn 24 klokuren per jaar beschikbaar. Docenten kunnen er ook voor kiezen om het individueel recht van 24 klokuren om te zetten in uitbetaling. Startende docenten krijgen recht op extra uren voor begeleiding en voorbereiding. Zij zullen daardoor 20% minder voor de klas staan. Alle afspraken gelden na rato voor parttime docenten.

De CMHF en  CNV Onderwijs leggen het akkoord met een positief advies voor aan de achterban. De AOb heeft het onderhandelaarsakkoord niet ondertekend en legt het resultaat neutraal voor aan de leden. Ook de VO-raad legt het akkoord met een positief advies voor aan de leden.

Ondersteunend personeel
Voor onderwijs ondersteunend personeel is een aantal extra maatregelen afgesproken, zoals het recht op extra scholing. De loonsverhoging voor het onderwijsondersteunend personeel is minimaal gelijk aan die van het maximum van schaal 4. Ook ontvangt ondersteunend personeel tot en met schaal 8 een verhoging van de extra eindejaarsuitkering van 150 euro.

 

Na moeizame onderhandelingen hebben dinsdag 16 december De VO-raad, CNV Onderwijs en CMHF een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2008-2010. Genoemde organisaties leggen het akkoord met een positief advies voor aan hun leden. De Algemene Onderwijsbond is terughoudender en legt het advies neutraal voor aan haar leden. In het akkoord zijn weliswaar afspraken gemaakt over werkdrukverlaging, maar de AOb heeft haar bedenkingen over de manier waarop dit voor leerkrachten in de praktijk zal uitwerken. De VO-raad is positief en spreekt van een betaalbaar akkoord waarin elke docent naar eigen inzicht de werkdruk kan verlagen.

Reactie van de VO-raad
Reactie van de AOb
Onderhandelaarsakkoord 16-12-2008 (PDF)

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws