Onderhandelaarsakkoord CAO – Ledenraadpleging

Informatie over het akkoord en raadpleging van de leden
Op 3 oktober sloten minister Plasterk en de onderwijsvakorganisaties, waaronder de AVS, een akkoord over de salarissen in het primair onderwijs. Deze afspraken worden neergelegd in een nieuwe cao. Afspraken over andere voor de AVS en de andere vakorganisaties belangrijke zaken als werkdrukvermindering en de carrièrelijnen komen in november aan bod. Dan presenteert de minister zijn actieplan naar aanleiding van de adviezen van de Commissie Rinnooy Kan.

In de komende periode raadpleegt de AVS de leden over de salarisafspraken. Deze raadpleging gaat via het AVS scholenportaal en in een bijeenkomst op 17 oktober a.s..

Stemmen via internet kan tot vrijdag 26 oktober a.s., 12.00u.
op deze pagina.

Download
 Gezamenlijk persbericht
 Hoofdlijnen onderhandelaarsakkoord en ledenraadpleging
 Onderhanderlaarsakkoord
 Persbericht sector CAO-wvpo

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.