Onderhandelaarsakkoord bereikt over CAO VO 2016-2017

De VO-raad heeft op 12 april met de vakorganisaties in het onderwijs een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Met dit akkoord geven sociale partners invulling aan de salarisbelofte uit de Loonruimteovereenkomst publieke sector die de overheidswerkgevers en drie vakcentrales afgelopen zomer sloten.

De loonsverhogingen, die de VO-raad al in 2015 aan de leden adviseerde, worden in de nieuwe salaristabellen verwerkt. Ook stijgen in 2016 de salarissen van leraren en ondersteunend personeel in het vo met 3 procent. Bovendien wordt in april 2017 een eenmalige uitkering van 500 euro toegekend. Verder worden in het akkoord afspraken gemaakt over het sociale zekerheidsstelsel, het persoonlijk budget en een overgangsregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten met onbevoegde docenten.

Het bestuur van de VO-raad spreekt zich deze week uit over het akkoord.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.