Na verruimen maatregelen nog steeds veel klassen thuis

leeg klaslokaal

Oplopende besmettingen zorgen nog altijd voor grote afwezigheid van leerlingen en leraren. Afgelopen weken was na het verruimen van de quarantainemaatregel gemiddeld 26 procent van de leerlingen en 23 procent van de leraren afwezig, dat is meer dan twee weken geleden. Op vrijwel alle scholen ontbreken leerlingen en leraren. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder duizend schooldirecteuren in het basis- en voortgezet onderwijs. “Op veel scholen is het overeind houden van het onderwijs op dit moment de focus. Je komt daardoor nauwelijks toe aan het inlopen van leervertragingen, schoolleiders proberen vooral te voorkomen dat ze groter worden”, aldus AVS-voorzitter Ingrid Doornbos.

Update: de uitslag van peiling is ook besproken in de Tweede Kamer.

“We zien dat de besmettingen onder leerlingen oplopen, maar nu vooral de afwezigheid van leraren zorgt dat er regelmatig toch klassen naar huis moeten”, vervolgt Doornbos. “We roepen de politiek op om de druk op scholen per direct te verlichten door er het Nationaal Programma tijdens Corona van te maken en scholen meer dan twee jaar de tijd te geven om het uit te geven”.

Nog steeds klassen naar huis, nu door afwezige leraren

Het zorgt ervoor dat er nog altijd evenveel klassen naar huis zijn gestuurd. Op 60 procent van de scholen werden één of meerdere klassen naar huis gestuurd, een procent van de scholen moest sluiten. Gemiddeld gaat het om 2 klassen per school. De belangrijkste reden om een klas naar huis te sturen is echter nu de afwezigheid van leraren. Dit komt namelijk bovenop het reguliere tekort en het tekort aan personeel voor het Nationaal Programma Onderwijs. 90 procent van de scholen zegt geen vervanging te kunnen vinden.

“We zien dat de besmettingen onder leerlingen oplopen, maar dat nu vooral de afwezigheid van leraren ervoor zorgt dat er regelmatig toch klassen naar huis moeten. Op veel scholen is het overeind houden van het onderwijs op dit moment de focus. Scholen komen daardoor nauwelijks toe aan het inlopen van leervertragingen. Veel schoolleiders zetten zich met hun teams op alle mogelijke manieren in om te voorkomen dat ze groter worden”, aldus Doornbos.

Nationaal Programma Onderwijs na Corona is niet uit te voeren

Ook is het personeel dat is aangetrokken om achterstanden in te lopen via het Nationaal Programma Onderwijs na Corona nodig om ervoor te zorgen dat de klassen niet naar huis gestuurd hoeven worden en achterstanden niet nog groter worden. “Op veel scholen is het overeind houden van het onderwijs op dit moment de focus. Je komt daardoor nauwelijks toe aan het inlopen van leervertragingen, maar probeert te voorkomen dat ze groter worden”, aldus Doornbos.

Op slechts 29 procent van de scholen lukt het op dit moment om invulling te geven aan het Nationaal Programma Onderwijs na Corona. De helft van de schoolleiders zegt dat het op hun school momenteel niet lukt om uitvoering te geven aan het plan. Ruim driekwart lukt het niet om eruit te halen wat er in het programma zit en 96 procent wil het liefst dat het programma wordt verruimd.

Roepende in de woestijn

Op ruim vier van de vijf scholen lukt het wel om afwezige leerlingen afstandsonderwijs te geven. Door het lerarentekort is dat lang niet altijd eenvoudig. Volgens de schoolleiders moet de nieuwe minister Dennis Wiersma naast het opschuiven van het NP Onderwijs snel aan de slag met het personeelstekort aan leraren en schoolleiders, meer waardering voor het onderwijspersoneel en de huisvesting op scholen. Doornbos: “We lijken soms een roepende in de woestijn. Eerder riepen we al op tot voorrang bij een boosterprik, ventilatie en meer zelftesten voor alle leerlingen. Te vaak laat de politiek het onderwijs in de kou staan. Ten aanzien van ventilatie is vorige week wat actie ondernomen, maar dat is ons inziens echt te weinig.”

Zelftests

Het leveren van zelftesten voor alle leerlingen, dat is nu enkel in groep 6,7 en 8, zou volgens de AVS de continuïteit van onderwijs ten goede komen. De vereniging riep daar in januari al toe op. Ondanks de oplopende besmettingen kijkt 62 procent van de schoolleiders wel positief naar het verruimen van de maatregelen. Voor 16 procent pakt de verruiming negatief uit. “Schoolleiders zijn nog steeds wel positief over het verruimen van de quarantainemaatregel, maar nu die helemaal is laten vallen zou het goed zijn als het kabinet uitleg geeft en helpt om het zo veilig mogelijk te houden”, zo legt Ingrid Doornbos uit.

Scholen die klassen naar huis stuurden
Flevoland83%
Zuid-Holland78%
Utrecht71%
Noord-Holland62%
Drenthe61%
Groningen57%
Noord-Brabant56%
Gelderland53%
Overijssel53%
Limburg44%
Friesland35%
Zeeland25%
Nederland59%

Percentage leraren afwezig 
Flevoland27%
Gelderland25%
Groningen24%
Noord-Brabant24%
Zuid-Holland24%
Drenthe24%
Overijssel23%
Noord-Holland22%
Utrecht22%
Friesland21%
Limburg21%
Zeeland20%
Eindtotaal23%

Percentage leerlingen afwezig 
Flevoland33%
Overijssel31%
Utrecht27%
Noord-Brabant27%
Drenthe26%
Zuid-Holland26%
Gelderland25%
Limburg25%
Noord-Holland25%
Groningen22%
Zeeland20%
Friesland18%
Nederland26%

Regulier personeelstekort in FTETekort personeel voor NPOnderwijs in FTE
Groningen7,30,3
Flevoland4,11,0
Gelderland2,44,1
Zuid-Holland2,31,1
Noord-Brabant2,02,3
Noord-Holland2,01,2
Zeeland1,80,2
Overijssel1,10,7
Utrecht1,10,7
Limburg0,61,1
Friesland0,40,1
Drenthe0,21,8
Nederland2,01,6

 Geen vervanging meer te vinden
Drenthe98%
Limburg97%
Zeeland94%
Groningen96%
Gelderland93%
Flevoland92%
Noord-Brabant91%
Utrecht89%
Noord-Holland88%
Overijssel88%
Zuid-Holland88%
Friesland75%
Nederland90%

Links