De beleidsdekkingsgraad van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) ligt voor het eerst sinds 2014 boven het minimaal vereiste niveau. Desondanks kan het ABP de pensioenen in 2019 nog niet verhogen. Dit meldt het ABP.

In het derde kwartaal van dit jaar komt de beleidsdekkingsgraad uit op 104,7 procent; het minimaal vereiste niveau is 104,2 procent. Bij de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2019 nog  niet verhogen. Bij een beleidsdekkingsgraad van 110 procent of hoger mag gedeeltelijke indexatie plaatsvinden. De kans dat ABP de pensioenen in 2019 moet verlagen is overigens bijna nihil.

Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool wil een nieuw pensioenstelsel dat beter aansluit bij de huidige conjunctuur: “We zien dat de financiële situatie van ABP stap voor stap verbetert. Maar de pensioenen kunnen we de komende jaren niet verhogen met de inflatie. Ik kan dat niet meer uitleggen aan de mensen die pensioen bij ons opbouwen of ontvangen. We zien dat de economie aantrekt en dat de lonen in Nederland stijgen. Maar onze deelnemers merken hier helemaal niets van. De pensioenen lopen totaal uit de pas met het verbeterende economisch klimaat. Wat mij betreft een zeer fikse aansporing voor kabinet en sociale partners om, in het belang van onze deelnemers, werk te maken van een nieuw pensioenstelsel. Een stelsel waarbij de pensioenen verhoogd kunnen worden als het economisch beter gaat en verlaagd worden als het tegenzit. Een stelsel dat beter aansluit bij de arbeidsmarkt en vooral beter te begrijpen is voor onze deelnemers.”

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd