Geen persoonlijke gegevens verstrekken
Het komt regelmatig voor dat ABP-deelnemers gebeld worden door personen die zich ten onrechte voordoen als ABP-medewerker. Zij bieden aan om samen met een ABP-adviseur de persoonlijke pensioensituatie te bekijken. Of vragen naar persoonlijke gegevens zoals een rekeningnummer.

ABP wijst erop dat deze personen op geen enkele manier betrokken zijn bij ABP. ABP neemt niet ongevraagd telefonisch contact op met zijn klanten. ABP distantieert zich dan ook volledig van deze werkwijze en betreurt het dat klanten dit soort telefonische verzoeken ontvangen. Het pensioenfonds adviseert niet op zo´n aanbod voor een persoonlijk pensioengesprek in te gaan en geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Meer informatie: tel. 045-5796070 (klantenservice)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel teweegbrengt

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s