Vanuit de diverse organisaties, waaronder de AVS, is aan het OMT om duidelijkheid gevraagd met betrekking tot het organiseren van schoolkampen, schoolreizen en afscheid van groep 8. Deze activiteiten worden nog steeds afgeraden.

De situatie rondom corona gaat de goede kant op: de vaccinatiegraad stijgt snel en de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames dalen. Om te bevorderen dat die trend doorzet, heeft het OMT op 31 mei geadviseerd om de overige richtlijnen voor het onderwijs door te zetten. Dit heeft het kabinet overgenomen. Op deze manier wordt eraan bijgedragen dat verdere versoepeling zo snel mogelijk kan plaatsvinden.

Hoewel de situatie de goede kant opgaat, wordt cohortering (vaste groepjes) van leerlingen nog steeds geadviseerd. Ook het beleid rondom schoolkampen is niet aangepast; dit wordt nog steeds afgeraden. Door het verspreidingsrisico te minimaliseren wordt ook de continuïteit van onderwijs bevorderd. Op het moment dat verdere versoepelingen mogelijk worden, krijgt dit een plek in de servicedocumenten, protocollen en Q&A’s.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010Gerelateerd nieuws