Een meerderheid van de Tweede Kamer is er voor dat de rekentoets alleen in het vwo meetelt voor het diploma. Een motie over het niet voor het examen laten meetellen van de rekentoets in vmbo, mbo en havo werd op 13 oktober aangenomen. In een brief van 22 oktober informeren minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs de Tweede Kamer over het vervolg van het beleid rondom rekenen en de rekentoets.

Aanvankelijk steunde de PvdA de invoering van de verplichte rekentoets, maar Jadnanansing is van mening veranderd. Zolang het rekenonderwijs nog niet overal op orde is, vindt zij het niet eerlijk om jongeren aan de rekentoets te onderwerpen. Zij vindt dat het vwo er wel klaar voor is en dat de toets wel in het vwo ingevoerd kan worden. Daarmee heeft de Kamer een meerderheid om de toets wel voor het vwo-diploma mee te laten tellen. Een motie van D66 en SP over het volledig afzien van de rekentoets in alle sectoren van het vo werd verworpen.

Als de rekentoets meegeteld had bij de examenresultaten van 2015 zouden er 1,9 procent extra gezakte scholieren zijn. Dat staat in een brief die staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker van OCW onlangs naar de Kamer stuurden.

Andere moties die door de regering werden aangenomen met betrekking tot de rekentoets:

  • Motie van Bisschop (SGP) over het gebruik van een rekenmachine bij de rekentoets (de rekenmachine alleen toestaan voor opgaven die het gebruik van een rekenmachine toetsen, inclusief een passende regeling voor leerlingen met dyscalculie)
  • Motie van Rog (CDA) over overleg met het onderwijsveld over verbetering van de rekenvaardigheid
  • Motie van Straus (VVD) en Van Dijk (SP) over onderzoek naar de besteding van de middelen voor verbetering van het rekenonderwijs
  • Motie van Bisschop (SGP) over alleen vrijwillig deelnemen aan internationaal vergelijkend onderzoek

Onderzoek EenVandaag en LAKS
Een onderzoek van EenVandaag en LAKS wijst uit dat 60 procent van de scholieren het een slecht idee vindt dat de rekentoets bepalend is voor het diploma en een op de drie scholieren maakt zich zorgen over de rekentoets. Aan het onderzoek deden 1.400 scholieren mee. Het LAKS stuurde onlangs samen met de VO-raad, Ouders en Onderwijs en enkele onderwijsbonden een brief aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs met het verzoek om de rekentoets voor het hele voortgezet onderwijs op de langere baan te schuiven.

 

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws