Omhoog die wtf!

Infographic stimuleren langere werkweek

Onderzoek AP-PO naar deeltijdwerken in het po

Een van de manieren om het lerarentekort minder groot te maken, is het stimuleren van de huidige werknemers om iets meer te gaan werken. Het is aan besturen en met name schoolleiders om hiermee aan de slag te gaan. Ga praten!

Aldus het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs (AP-PO) dat op 17 november onder de titel Deeltijdwerken in het primair onderwijs een verkenning presenteerde naar deeltijdwerken en de mogelijkheden om een groter contract te stimuleren.

Persoonlijke omstandigheden (o.a. de levensfase waarin je je bevindt), de balans werk-privé en de ervaren werkdruk maken dat leraren aarzelen om meer te gaan werken. Door het gesprek aan te gaan met leraren en te onderzoeken wat ze nodig hebben om toch (iets) meer te gaan werken, en vervolgens in mogelijkheden te denken en te zoeken hoe de barrières geslecht kunnen worden, zijn op een aantal plekken in het land leraren ‘verleid’ om hun werktijdfactor te verhogen.

Schoolleiders hebben met name invloed op de organisatorische factoren en op de wijze waarop zij het gesprek aangaan met leraren. Belangrijk is dat de leraar zich hier prettig bij blijft voelen.

AVS onderschrijft de conclusies van het rapport, maar ziet ook de systemische beperkingen die de schoolorganisatie met zich mee kan brengen… Toch verwacht AVS dat als schoolleiders het gesprek aangaan met hun medewerkers, dit zal bijdragen aan het oplossen van de tekorten.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden