Weer Samen Naar School is een vertrouwde klank geworden in de wereld van het primair onderwijs. De afkorting klinkt ons zo mogelijk nog vertrouwder in de oren. Van meet af aan ging het in WSNS om een ontwikkeling in het onderwijs die erop gericht is kinderen, zoveel als mogelijk en verantwoord is, onderwijs te bieden in het regulier onderwijs. Er werden samenwerkingsverbanden van scholen ingericht waarin de zorg voor leerlingen gezamenlijk op een hoger niveau kan worden getild. Op scholen werden intern begeleiders aangesteld
die zich in het bijzonder bezig gingen houden met de kwaliteit van de zorg in school.Omdat de kwaliteit van de zorg over de jaren heen – lees de rapporten van de inspectie – aanzienlijk is verbeterd, werd het mogelijk kinderen, die voorheen verwezen moesten worden naar vormen van speciaal onderwijs, in het regulier onderwijs op te vangen: weer samen naar school.

Download
 Omgaan met verschillen

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws