Omgaan met antisemitisme

Handreiking voor scholen

Het aantal meldingen van discriminatie van Joden nam in 2023 zeer sterk toe, zo blijkt uit de discriminatiecijfers van dat jaar: er werden 880 incidenten gemeld, vergeleken met 549 incidenten het jaar daarvoor. Ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) constateert een sterke toename van het aantal antisemitische incidenten vergeleken met eerdere jaren. Vooral op scholen was de stijging groot. 

In nauwe samenwerking met het CIDI, en gebruikmakend van de kennis en kunde van diverse andere organisaties, heeft het ministerie van OCW een handreiking ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij het tegengaan van, en het omgaan met uitingen van antisemitisme in de klas en de schoolomgeving. Omdat AVS het als haar taak ziet om schoolleiders te ondersteunen bij het hanteren van dagelijkse praktijkdilemma’s deelt zij de ‘Handreiking voor scholen voor het omgaan met antisemitische incidenten’
 
Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met onze helpdesk of ga met vragen rechtstreeks naar de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB): mail info@ncab.nl of bel 070 3701714.